Càpsules de Pau s’inicia com un projecte conjunt de Contrast i l’ICIP que vol mostrar la diversitat de visions i expectatives que es projecten sobre la paraula “Pau” tot expressant-ne infinits matisos que es complementen entre si configurant una idea de pau completa i desitjable.

Si vols rebre més informació o col·laborar en el projecte
posa’t en contacte amb nosaltres a l’adreça:

icip@gencat.cat SALA DE PREMSA
Tornar als materials

pau, art i acció!

Metodologies cooperatives i artístiques

Descripció

Les estratègies artístiques ens obren una oportunitat per fomentar la creativitat, la imaginació i també el pensament crític. Aquesta proposta educativa interrelaciona continguts de les àrees artístiques i socials. Els participants pensaran, investigaran i crearan productes artístics en totes les activitats, alhora que aniran interioritzant la pau com un procés. L’activitat principal gira al voltant de la importància de deslliu- rar-nos de pors i barreres i construir conjuntament. L’activitat complementària permet aprofundir en la pau positiva, comprendre que inclou aspectes com la justícia social i la llibertat i reflexionar sobre la situació de pau en l’entorn proper. S’estimularà l’acció creativa i col·lectiva dels participants per transformar situacions properes.

Sessions: 1 o 2 | Edat: + 14 anys | Participants : 15 - 30

Descarrega PDF

Càpsules a treballar

Entitats participants