Càpsules de Pau s’inicia com un projecte conjunt de Contrast i l’ICIP que vol mostrar la diversitat de visions i expectatives que es projecten sobre la paraula “Pau” tot expressant-ne infinits matisos que es complementen entre si configurant una idea de pau completa i desitjable.

Si vols rebre més informació o col·laborar en el projecte
posa’t en contacte amb nosaltres a l’adreça:

icip@gencat.cat SALA DE PREMSA
Càpsula #81

Carme Riu

Catalunya
Espanya

La violència i les desigualtats que provoca el sistema patriarcal vers la dona, s'evidencien encara més en el cas de les dones amb discapacitat. Per combatre la doble discriminació que suposa ser dona i discapacitada es va crear fa més de 20 anys Dones No Estàndards, associació pionera a Europa. M. Carme Riu és la presidenta d'aquesta entitat que vol eliminar les convencions socials que perjudiquen el col·lectiu. Dones No Estàndards ofereix a les dones amb discapacitat suport psicosocial, programes per a la inserció laboral i per a la prevenció de la violència de gènere.

Entitats participants