Càpsules de Pau s’inicia com un projecte conjunt de Contrast i l’ICIP que vol mostrar la diversitat de visions i expectatives que es projecten sobre la paraula “Pau” tot expressant-ne infinits matisos que es complementen entre si configurant una idea de pau completa i desitjable.

Si vols rebre més informació o col·laborar en el projecte
posa’t en contacte amb nosaltres a l’adreça:

icip@gencat.cat SALA DE PREMSA

Què és per
a tu la pau ?

Persones d’arreu del món responen aquesta pregunta
posant-la en relació amb l’experiència viscuda en països
en conflicte o amb el seu compromís contra la guerra i
per construir la pau.

Càpsules

Per nom
Més càpsules

Entitats participants